DAN VODE

Svetovni dan voda 2024 je posvečen pitni vodi kot viru, ki lahko ustvari mir ali sproži konflikt. Ko je pitne vode malo ali je onesnažena ali ko imajo ljudje do nje otežen dostop ali ga sploh nimajo, lahko pride do naraščanja napetosti med skupnostmi in državami. S...

PUSTNI ČAS V VRTCU

Pustni čas predstavlja most med zimo in pomladjo. Pust ima pomembno vlogo v vrtcu, saj z njim vključujemo in seznanjamo otroka v lastno kulturo in kulturno dediščino. Vsako leto se strokovni delavci trudimo, da z obujanjem, spodbujanjem in nadaljevanjem čudovitega...

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Vsako leto tudi v našem vrtcu obeležimo kulturni praznik. V vseh skupinah so se otroci pogovarjali o kulturi, prazniku in kakšen pomen ima za našo državo, poslušali slovensko himno, spoznavali Prešernova dela, risali zastavo in simbole ter pripravili razstavo. V...