OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Vrtec občasno, daljši ali krajši čas izvaja obogatitvene dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni Kurikul vrtca oz. se izvajajo integrirano z osnovnim programom.
Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti in so za starše večinoma brezplačne (starši občasno krijejo le manjši delež stroškov prevoza ali vstopnine). Obogatitvena dejavnost je namenjena druženju in povezovanju vseh skupin v vrtcu. Dejavnosti spodbujajo otrokov gibalni, socialni, čustveni in spoznavni razvoj in so načrtovane z Letnim delovnim načrtom vrtca in Letnim delovnim načrtom posameznega oddelka.

To je le del zanimivih tem, ki se bodo prepletale celo šolsko leto, seveda na otrokovi starosti primeren način.

 • ZOBOZDRAVSTVENA IN ZDRAVSTVENA PREVENTIVA
 • MALI SONČEK
 • CICIPLANINEC
 • BRALNI NAHRBTNIK
 • CICI VESELA ŠOLA
 • PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
 • Z IGRO ODKRIVAMO MATEMATIČNE IN NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI
 • PEVSKI ZBOR
 • PLESNE GIBALNE URICE
 • PLAVALNI TEČAJ
 • PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA
 • Praznovanja rojstnih dnevov
 • Aktivnosti ob praznovanju jeseni
 • Aktivnosti ob Tednu otroka
 • Veseli december (zimske urice, krasitev smreke, prihod dedka Mraza)
 • Praznovanje kulturnega dne
 • Pust
 • Pomladno srečanje
 • Dan vrtca