Svetovni dan voda 2024 je posvečen pitni vodi kot viru, ki lahko ustvari mir ali sproži konflikt. Ko je pitne vode malo ali je onesnažena ali ko imajo ljudje do nje otežen dostop ali ga sploh nimajo, lahko pride do naraščanja napetosti med skupnostmi in državamiS sodelovanjem lahko uravnotežimo potrebe po vodi, ki so skupne vsem ljudem, in s tem prispevamo k svetovnemu miru.

Letošnja osrednja tema se glasi: »Voda za mir«

Ustvari valovanje pozitivnih sprememb –za premagovanje naših skupnih izzivov in za blaginjo vseh.

 

Ker se vzgoja začne pri najmlajših in ker je voda pomembna za vse nas, je prav, da vsi, tako otroci kot odrasli, spremenimo način uporabe in ravnanje z vodo v vsakdanjem življenju. V vrtcu so na dan voda potekale različne dejavnosti; od igre z vodo pri najmlajših do pripravljanja raznih napitkov, poskusov z vodo pri starejših otrocih, ogleda reke Dravinje..

 Pri načrtovanju dejavnosti ob svetovnem dnevu voda nas je vodilo dejstvo, da imajo otroci raziskovalne aktivnosti zelo radi, tako so se na ta dan preko raznovrstnih zanimivih aktivnih dejavnosti seznanili z mnogimi dejstvi in pojmi o vodi.

Nekaj utrinkov izkustvenega učenja.