PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST

V okviru projekta »Trajnostna mobilnost«, ki ga izvajamo  od 16. 9.-27.9.2019, smo pripravili veliko dejavnosti na temo promet.  Otroci so se  seznanjali, kateri so za okolje in zdravje prijaznejši načini prevoza in zakaj prevozna sredstva onesnažujejo okolje.

Nekaj dejavnosti, ki smo jih izvedli:

 • Otroci so vsakodnevno na svojega zajčka lepili kroge in označili kako so prišli v vrtce, če so del poti prehodili…
 • Knjižni kotiček smo obogatili s knjigami o prevoznih sredstvih.
 • Na sprehodih smo opazovali prometne znake in predpise, ki veljajo predvsem za pešce in kolesarje.
 • Opazovali in sodelovali v razgovoru o nepravilno parkiranih vozilih na pripravljenih slikah ter sprehodih.
 • Se igrali različne poučne družabne igre o prometu in ustvarjali na temo promet iz različnih materialov.

Osnovni namen projekta Trajnostna mobilnost je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju.

Trajnostna mobilnost je način življenja in prav je, da jo kot vrednoto predstavimo vsem otrokom in njihovim staršem, saj se naše navade oblikujejo že v najzgodnejšem otroštvu.

Zakaj v vrtec aktivno – peš, s kolesom, skirojem?

 • Samostojen otrok je ponos vsakega starša.
 • Otroci, ki se gibljejo so bolj uspešni.
 • Pot v šolo je lahko zabavna in sproščujoča.
 • S hojo in kolesarjenjem zmanjšujemo prometnih pritisk v okolici vrtca, izboljšujemo prometno varnost otrok in manj onesnažujemo okolje.

Igra BELI ZAJČEK

Obdobje izvajanja: teden trajnostne mobilnosti  in teden za tem  (16.- 27. 9. 2019)

Cilj: Povečati delež aktivnih prihodov v vrtec za 7 %.

Namen: Otrokom približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v vrtec in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad.

Naloge otrok (s pomočjo staršev in vzgojiteljev):

 • V vrtec prihajati peš, s kolesom, skirojem, avtobusom.
 • Sodelovati pri igri Beli zajček.

Naloge staršev:

 • Izpolnjevanje ankete pred in po izvajanju aktivnosti Beli zajček.
 • Spodbujati otroke k aktivnemu prihodu v vrtec in na popoldanske dejavnosti.
 • Vzgajanje z zgledom, spremljanje v vrtec, opravki na trajnostni način

Projekt izvajamo v sodelovanju:

Prometna varnost in predšolski otroci, (AVP, 2019)

S prometno vzgojo pričnemo že od rojstva otroka dalje ter nadaljujemo do konca življenja, ko izobražujemo različne udeležence v prometu.

Ne smemo pozabiti, da otroci:

 • Nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje vidijo vozila, ki prihajajo z leve ali desne
 • Dobro slišijo, vendar ne vedo natančno iz katere smeri slišijo vozilo
 • Ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj
 • Ne razlikujejo dobro pojmov npr. levo, desno
 • Ne zmorejo dolgotrajne koncentracije
 • Njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo in mimogrede jih kaj zmoti (hitro lahko pozabijo ali so videli vozilo, ki se približuje)
 • Ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil kot je npr. pravilo  kako prečkamo cesto
 • Zaradi razvoja mišljenja otroci pogosto mislijo, da jih voznik vidi, če  oni sami vidijo avto, ki se približuje, vendar to velikokrat ni res.

Izkoristite prosti čas z otrokom in ga dodatno pripravite na samostojno sodelovanje v  prometu. Vzemite si čas in mu razložite  pravila varnega ravnanja v  prometu, mu razložite pravila varnega ravnanja v prometu in jih vadite z njim  Vsakič znova ga  pohvalite za previdno in varno ravnanje, ter opozorite ob nepravilnem.