ZDRAVJE V VRTCU – POČUTIM SE DOBRO

Namen projekta je varovanje in krepitev zdravja v povezavi z aktivnostmi s področja gibanja, zdrave prehrane, medosebnih odnosov in ekologije. Program je namenjen otrokom od prvega do šestega leta starosti.

VARNO S SONCEM

Osnovni namen programa je otroke in preko njih tudi njihove starše opozoriti tako na pozitivne kot tudi na negativne vplive delovanja sončnih žarkov.

TEDEN BREZ IGRAČ

V jesenskih in spomladanskih mesecih bomo po vseh oddelkih izvajali teden brez igrač. Takrat bomo pospravili igrače in jih nadomestili z nestrukturiranimi materiali. Ker bo že toplo, bomo podaljšali tudi bivanje na prostem: v gozdu in na travniku, ter raziskovali.

 

BRALNI NAHRBTNIK

Bralni nahrbtnik je  nahrbtnik, ki potuje od otroka do otroka ter vključuje otroke in odrasle v široko polje sodelovanja in komunikacije skozi doživljanje otroške literature. Pomen bralnega nahrbtnika je spodbujanje ljubezni do branja, spodbujanje družinskega branja, razvijanje otrokovih predbralnih sposobnosti, razvijanje komunikacije med starši in otroki, spodbujanje druženja družinskih članov na drugačen način.

KORAK K SONČKU

Korak k sončku je projekt, katerega bistvo je približati otrokom pojem drugačnosti ter sprejemanje drugačnosti. Drugačnost … pojem, ki nas kar hitro zaznamuje, a vsi smo drugačni. Nekateri imamo črne oči, drugi modre … eni smo veliki, drugi majhni … eni imajo gibalne težave, drugi težave z zdravjem … Vsi pa moramo živeti drug z drugim, biti sprejeti, zagotoviti vključevanje in preprečiti izključevanje … vse to in še več je inkluzija. Inkluzija je tista vrednota, katere temeljni cilj je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo – »Eno šolo za vse«, obenem pa ozaveščanje družbe o vključevanju. Z drugačnostjo ni nič narobe. Narobe je, ko drugačnost dobi negativen predznak, ko postane krivec za nerodnost, neugodje in nenazadnje  hotno ali nehotno izključevanje.