POLETNE REZERVACIJE in IZPIS OTROK IZ VRTCA

Spoštovani starši.

Radi bi vas spomnili na uveljavljanje  POLETNIH REZERVACIJ za svojega otroka in sicer od 1. julija do vključno 31. avgusta.

Rezervacijo lahko uveljavljate enkrat letno v obdobju od 1. julija do vključno 31. avgusta, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca.

Rezervacijo je potrebno napovedati na posebnem obrazcu, ki ga dobite na spletni strani vrtca (za starše – obrazci), do 16. junija 2022.

Pri uveljavljanju rezervacije boste plačali 50% prispevka iz plačilnega razreda, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.

Prav tako je potrebno upoštevati 15 dnevni odpovedni rok za IZPIS OTROKA IZ VRTCA. V kolikor otroka izpisujete prvi dan v mesecu, bodite pozorni na datum izpisa, ki mora biti zadnji dan v mesecu (primer – izpis od 1. 7. – datum na izpisnici mora biti od 30. 6. ).

Prosimo vas, da pošljete izpolnjeno Vlogo za poletno rezervacijo in Izjavo staršev o izpisu otroka iz vrtca:

– Skeniranega na elektronski naslov: vedlin.barbara@os-majsperk.si  ali ga oddate vzgojiteljici vašega otroka.

 

Barbara Vedlin, pomočnica ravnateljice za vrtec

 

 

OBRAZCI

 

IZPISNICA IZ VRTCA

VLOGA ZA POČITNIŠKO REZERVACIJO_2022

VLOGA ZA VPIS V VRTEC

 ODLOŽITEV ŠOLANJA