POLETNE REZERVACIJE in IZPIS OTROK IZ VRTCA

Rezervacijo lahko uveljavljate enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec znotraj navedenega obdobja v času od 1. julija do 31 avgusta. 

Rezervacijo je potrebno napovedati na posebnem obrazcu, ki ga dobite na spletni strani vrtca (za starše – obrazci), do 12. junija 2024.

Pri uveljavljanju rezervacije boste plačali 50% prispevka iz plačilnega razreda, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.

Starši otrok, ki bodo letos septembra odšli v šolo, ne pozabite otroka izpisati iz vrtca. V kolikor otroka izpisujete prvi dan v mesecu, bodite pozorni na datum izpisa, ki mora biti zadnji dan v mesecu (primer – izpis od 1. 7. – datum na izpisnici mora biti od 30. 6. ).

 

Prosimo vas, da pošljete izpolnjeno Vlogo za poletno rezervacijo in Izjavo staršev o izpisu otroka iz vrtca:

– Skeniranega na elektronski naslov: vedlin.barbara@os-majsperk.si  ali ga oddate vzgojiteljici vašega otroka.

Barbara Vedlin, pomočnica ravnatelja za vrtec

 

OBRAZCI

 

IZPISNICA IZ VRTCA

VLOGA ZA POLETNO REZERVACIJO

VLOGA ZA VPIS V VRTEC

 ODLOŽITEV ŠOLANJA