Spoštovani starši, skrbniki!

Srečujemo se z razmerami, ki jih do sedaj še nismo poznali. Ljudi nas je običajno strah neznanega ali nečesa, kar ne moremo nadzorovati. V nepredvidljivih situacijah je povsem normalno, da se v nas pojavljajo različna čustva in je prisotna negotovost. Takšna občutja pa so prisotna tudi pri otrocih, ki še toliko težje razumejo nastale okoliščine. Nekateri bodo postali bolj razdražljivi, jezni, lahko se bodo pričeli umikati ali pa nasprotno, bolj intenzivno bodo iskali družbo in stik z odraslim. Pomembno je, da se z otroki pogovarjate, skupaj z njimi načrtujete dan in morda je ravno zdaj priložnost, da se vaši otroci učijo samostojnosti. Pomagajo naj pri vsakdanjih opravilih, se sami oblečejo, umijejo zobe, se pripravijo za spanje in podobno. Izkoristite ta čas, videli boste kaj vse vaš otrok že zna in skupaj z njim se boste še veliko naučili.

Pri vsem tem pa je bistvenega pomena, da tudi otroci razumejo nastale okoliščine. Že pred zaprtjem vrtca smo se vzgojiteljice z otroki na to temo veliko pogovarjale. Učili smo se skrbeti za osebno higieno, spoznavali smo, kaj so to virusi, v ospredje pa smo postavili pravilno umivanje rok in higieno kašlja. Sedaj pa je pomembno, da se tudi vi z otrokom pogovorite o nastali situaciji in jim to poskušate razložiti na njim razumljiv način.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil prispevek o tem, kako se z otroki pogovarjati o koronavirusu: https://www.nijz.si/sl/kako-se-pogovarjati-z-otroki-o-koronavirusu-sars-cov-2-covid-19.

V centru Motus so pripravili slikanico, ki na enostaven način otrokom razloži razmere zaradi virusa. Skupaj z otrokom jo lahko prelistate na tej povezavi: http://online.fliphtml5.com/bbgci/moon/#p=10.

Prav tako vam je lahko v pomoč pri odgovarjanju na vprašanje, zakaj otrok ne more v vrtec, zgodba Hedvike Rosulnik, ki si jo lahko prav tako ogledate skupaj z otrokom: https://www.youtube.com/watch?v=FgraGiFk6as&feature=share&fbclid=IwAR2kLxaQ0qgJ_8ZWBBqNKr9DEqklhR0iT0BY2lhIvBd65LrhXR2fjN_HQ7c.

V kolikor pa se vam porajajo še kakšna druga vprašanja, skrbi, tesnobe, pa se lahko kadarkoli obrnete tudi na svetovalno službo vrtca, na elektronski naslov: valand.kaja@os-majsperk.si. Prav tako se lahko dogovorimo za telefonski pogovor.

Pazite nase in na druge, ter bodite pogumni!

Kaja Valand, svetovalna delavka

 

V nadaljevanju vam je na voljo še nekaj povezav, kjer lahko pridobite dodatne informacije o tem, kako se spopadati z nastalo situacijo in kako o tem govoriti s svojim otrokom.