GOVORNI RAZVOJ

V zadnjih letih je moč opaziti, da je pri otrocih prisotnih vedno več govorno – jezikovnih težav. Predšolsko obdobje je čas, ko mora otrok usvojiti vse glasove, kajti v nasprotnem primeru se lahko pri prehodu v osnovno šolo začnejo pojavljati težave še na drugih področjih. Glasovi, ki še niso avtomatizirani do šestega (sedmega) leta, se začnejo utrjevati kot nepravilni in kažejo na težave pri govoru.

Za razvoj govora in jezikovnih zmožnosti je najbolj pomembno prav predšolsko obdobje. Že od prvega leta naprej otrok usvaja besede, spoznava slovnična pravila, se uči tvorjenja besedil in tako pridobiva sporazumevalno zmožnost. Odločilen mejnik v razvoju govora je tretje leto. Takrat otrok že izgovarja večino glasov, z njimi tvori besede in govori v razumljivih povedih. Zaradi tega največjo občutljivost za razvoj govora beležimo še posebej med 1. in 3. letom starosti. Tudi kasneje se govor otrok hitro razvija ter se spreminja tako količinsko kot kakovostno. Do petega leta pa je govor razvit v tolikšni meri, da ga otrok brez težav uporablja za izražanje misli, želj in potreb.

V nadaljevanju so vam na voljo dostopi do različnih spletnih strani, kjer lahko izveste še več o otrokovem razvoju govora, najdete pa tudi predloge različnih vaj, s katerimi lahko s pomočjo igre, spodbujate otrokov govorni razvoj. Zraven različnih vaj, pa je pomembno tudi da z otrokom berete, se z njim pogovarjate, opisujete stvari, ga spodbujate pri pripovedovanju in podobno. Pri tem pa morate vedeti, da na govorni razvoj vpliva tudi gibanje, zato naj otrok krepi svoje gibalne sposobnosti na različne načine in veliko časa preživi v naravi, kjer lahko raziskuje.

Vaje za spodbujanje razvoja glasov (pripravila Glorija Jugovič, prof. logo. surdoped.)

 Z igro do pravilnega govora (pripravila Janja Fidler, dipl. def. logoped)

 Zloženka – Govorne igre za urjenje govornega aparata (pripravila Alja Marin, prof. spec. in rehab. pedag. logopedinja)

 Zloženka – Vaje za izboljšanje motorike govoril in urjenje poslušanja (pripravila Martina Škofl­ek, profesorica logopedinja surdopedagoginja)

 Zloženka – Govorno jezikovni razvoj otroka (pripravila Martina Ško­flek, profesorica logopedinja surdopedagoginja)

 Zloženka – Nasveti za govorno – jezikovni razvoj otrok (pripravila Martina Ško­flek, profesorica logopedinja surdopedagoginja) 

Vaje motorike govoril: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25142#section-1

Logopedske pravljice https://www.lahkonocnice.si/na-obisku/logopedske-pravljice?gclid=CjwKCAiA17P9BRB2EiwAMvwNyCa2sEYeXbkGJGLg7KosJjHv-FlYfkO1E0kXQB9SqM9tq7C5NxD9OxoCEUsQAvD_BwE

 

Pripravila: Kaja Valand,

svetovalna delavka

 

Viri in literatura:

Grobler, M. Grobler, M. (1985) Govorni razvoj, razvojne težave in govorne motnje, Obzornik zdravstvene nege, 19(3/4), str. 190-197. Pridobljeno 12. 11. 2020, iz https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1666.

Marjanovič Umek L. (2001). Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: Založba Obzorja.

Marjanovič Umek L. in Fekonja U. (2019). Zgodnji govorni razvoj: Varovalni in dejavniki tveganja v družinskem okolju. Pridobljeno: 11. 11. 2020, iz https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/marjanovic_umek_et_al._jz_2019_02.pdf

Vizjak Kure T. (2010). Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezila: priročnik z vajami in lestvice za spremljanje razvoja. Ljubljana: Zavor RS za šolstvo.