Spoštovani starši/skrbniki.

Preko okrožnice Ministrstva za izobraževanje smo dobili obvestilo:

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojnoizobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se vzgojnoizobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.

Za  vrtce usklajujejo navodila s Skupnostjo občin Slovenije in Skupnostjo vrtcev Slovenije in nam jih bodo posredovali tekom jutrišnjega dne. Na osnovi prejetih navodil vas bomo seznanil s podrobnejšimi  informacijami o poteku sodelovanja v času zaprtja vrtca.  Informacije bomo objavili na spletni strani šole in vrtca.

Prosimo za umirjenost in odgovorno ravnanje.

S spoštovanjem.

Ravnateljica  Evelin Kočevar