6. oktober je svetovni dan cerebralne paralize, katerega smo obeležili tudi v našem vrtcu. V ta namen smo v vrtec prišli oblečeni v nekaj zelenega in se s tem pridružili globalni kampanji ozaveščanja o cerebralni paralizi. S to pridružitvijo smo želeli ozavestiti ljudi, da imamo vsi enake pravice in enake možnosti. Namreč vsak izmed nas je drugačen in s tem ni nič narobe. Vsi moramo živeti drug z drugim, biti sprejeti in zagotoviti vključevanje vseh. V našem vrtcu ne želimo, da drugačnost dobi negativen predznak, temveč si prizadevamo, da udejanjamo pravice vseh in da smo drug do drugega strpni.

Hvala vsem, ki ste nas pri tem podprli in s tem bili del kampanije o ozaveščanju enakih pravic in enakih možnosti!