Za starše, ki morajo v  tednu od 2.11.2020 do 6.11.2020 delati, bo organizirano delovanje vrtca v minimalnem obsegu.

Dežurno varstvo otrok bo zagotovljeno za otroke, katerih starši (v primeru enostarševske družine skrbnik otroka) so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Starši lahko pripeljejo otroka v vrtec le ob predhodni prijavi na e-naslov: vedlin.barbara@os-majsperk.si

Ob prihodu v vrtec (ali najkasneje prvi dan ob odhodu otroka iz vrtca) morajo starši strokovni delavki predložiti potrdilo delodajalca za oba starša.

V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Pravno podlago bo določil interventni zakon.

Za sodelovanje in zaupanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Barbara Vedlin, pomočnica ravnateljice za vrtec