Grafomotorika je sposobnost, veščina in spretnost, ki jo potrebujemo pri oblikovanju in usmerjanju potez, črk in besed. Je spretnost držanja pisala ter zapisovanja črk, besed in stavkov. Razvijati se začne veliko pred razvojem pisanja, od trenutka, ko otrok prime pisalo in potegne prve črte. Prva faza razvoja teh spretnosti imenujemo čečkanje. Takrat otrok riše brez cilja in načrta. Začne ugotavljati, da tisto kar ima v roki (svinčnik, barvico) pušča sledi. Kasneje začne otrok prerisovati in posnemati določene oblike in tako postanejo dejavnosti načrtovane. Najprej se nauči narisati krog, kasneje sledi kvadrat in nazadnje še trikotnik.

Razvoj grafomotorike je povezan z motoričnim in zaznavnim razvojem, predvsem pa z razvojem fine motorike. Fina motorika opredeljuje vse drobne gibe mišic prstov, zapestja in je nujno potrebna, da lahko otrok uspešno manipulira s predmeti in skrbi sam zase (se oblači, zapenja gumbe, zadrgo …).

Otrok lahko že pri enem letu drži pisalo in čečka. Pri dveh letih lahko otrok drži pisalo s pincetnim prijemom, vendar večina otrok do vstopa v šolo zamenja nekaj drž pisala in veliko otrok je potrebno usmeriti nazaj na ustrezen prijem.

Med dvema letoma in pol ter tremi leti otrok pogosto že vleče linije, že preriše krog. Risanje kroga nato izboljšuje s ponavljajočimi spiralastimi gibi, tako je lik na začetku manj, nato pa vedno bolj okrogel.

Otrok z dobro razvitimi finomotoričnimi spretnostmi se lažje vključuje v vsakodnevne dejavnosti, samostojneje skrbi zase, se igra in uči. Od tega, kako ima otrok razvite finomotorične spretnosti, je tudi odvisno, kako bo kasneje uspešen v šoli. Velik del pouka v šoli namreč zahteva uporabo finomotoričnih spretnosti (rezanje s škarjami, lepljenje, risanje, barvanje, pisanje), od njih pa je odvisna tudi spretnost pisanja, velikost in položaj črk, hitrost in čitljivost zapisa ter drža pisala. Vse to bo vplivalo na to, kako se bo otrok učil, na njegov uspeh in motivacijo, posledično pa bo oblikovalo tudi njegovo samopodobo.

 

Pomembno je, da spodbujamo razvoj finomotoričnih spretnosti ter grafomotorike pri otrocih z različnimi dejavnostmi, kot na primer:

 • prijemanje drobnih predmetov, da spodbujamo pincetni prijem,
 • igranje z žogo, trganje papirja,
 • vtikanje predmetov v odprtine,
 • držanje žlice in vilice oziroma samostojno hranjenje in samostojno pitje,
 • oblačenje in slačenje oblačil,
 • trganje, zvijanje in prelaganje papirja,
 • zbiranje in lepljenje drobnih koščkov papirja, tkanine, semen, …
 • nizanje perlic,
 • delanje vozlov,
 • igre s kockami in sestavljankami,
 • zapiranje in odpiranje gumbov,
 • gnetenje testa,
 • brisanje in pospravljanje jedilnega pribora,
 • šivanje in vezenje s plastičnimi iglami,
 • zategovanje vijakov, zabijanje žebljev,…

Spretni prstki – dejavnosti za spodbujanje grafomotorike in fine motorike pri predšolskih otrocih

 

Pripravila: Kaja Valand, svetovalna delavka

 

Povzeto po:

Zupančič Danko, A. (2018). Razvoj grafomotorike v vrtcu. E-knjiga: Založba Forum Media.

Žerdin, T. (1996). Ringa ringa raja, priročnik za gibalno-grafične vaje. Ljubljana: Mladinska knjiga.