Z otroci drugega starostnega obdobja smo v petek, 22. 11. 2019 imeli naravoslovno – matematični dan v gozdu. Delo je potekalo po skupinah, ki so se menjavale in vsaka skupina otrok je imela svojo nalogo. Otroci so iskali enake liste dreves, jih med seboj primerjali in ugotavljali h kateremu drevesu spada. Liste so razvrščali, preštevali. Zanimivo je bilo delo v skupini kjer si je vsak poiskal palico različne debeline in drevo. Vzgojiteljica je po deblu udarjala ritmični vzorec, ki so ga morali otroci ponoviti. Otroci so tudi sami ustvarjali različne ritmične vzorce.

Otroke so dejavnosti na prostem zelo pritegnile. V večini so se aktivno vključili v skupinsko delo. Z velikim interesom so razvrščali, primerjali, izdelovali listne vzorčke, najbolj pa so bili navdušeni z udarjanjem s palico po drevesu.

Vodja dejavnosti vzgojiteljica Danica Pompe