Že tretje leto zapored imamo v našem vrtcu tedenski projekt – teden brez igrač, seveda pa ne brez igre. Otroke želimo vzpodbuditi k razmišljanju o tem, s čim in kako se še lahko igramo, kaj vse nam za igro ponuja okolje, narava. Hkrati smo s projektom želeli vzpodbuditi večjo povezanost in pristnost med otroki.

Vrtčevske  igrače  smo  pospravili  in  otroci  so  imeli  na  razpolago  material, ki  smo  ga  zbirali (škatle, plastenke, lončke, tulce, blago…..).

Ob  igri  pa  so  spoznavali  materiale, njihov  izvor, njihovo  uporabnost, tako, da  smo  ta  projekt  vključili  v  naš  vzgojni  program  in  smo  vsestransko  na  vseh  področjih  pridobivali  nove  izkušnje  in  znanja. Ustvarjali  so  individualno  in  skupinsko. Zelo  veliko je bilo   skupinskega  ustvarjanja in otroci so dobro sodelovali med sabo.

Otroci so imeli na voljo čas, da so lahko dali prosto pot njihovi domišljiji.