Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, poudarja pomen vode. Letošnja osrednja tema se glasi: »Pospeši spremembo.« Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu – za dostop do pitne vode in sanitarno ureditev za vse. Naredi, kar lahko.

Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji za vsa živa bitja. Da bi naši nasledniki to najdragocenejšo naravno dobrino znali ceniti, spoštovati in z njo odgovorno ravnati, se moramo z zgledom, besedami, ter ustvarjanjem možnosti izkustvenega učenja potruditi že v njihovem zgodnjem obdobju.

Z lastnim vzgledom, izkustvenim učenjem in pogovorom lahko pripomoremo, da se otroci že v zgodnjem obdobju začnejo zavedati, kako dragocen je ta naša naravna dobrina.

Nekaj utrinkov izkustvenega učenja smo uspeli ujeti v objektiv.