Prometna varnost je v današnjem času pomemben dejavnik našega življenja. Otroke je potrebno čim prej seznaniti z varnim vključevanjem v promet in v vrtcu se tega dobro zavedamo. Otroci so najšibkejša točka v prometu in ravno zato je pomembno, da jih s prometno vzgojo seznanimo čim prej.

Vsako leto nas obišče policist s Policijske postaje Podlehnik in letos, ko smo v projektu Trajnostna mobilnost,  smo varnosti v prometu dali še večji poudarek.

Skupaj s policistom Damjanom Bračičem,  smo se po varni poti odpravili okrog vrtca in skupina Ježkov okrog šole. Na poti smo si ogledali vse prometne znake, opazovali promet, kolesarje in ostale pešce. Seznanili smo se pravilnim prečkanjem ceste: najprej pogledamo na levo, nato na desno ter nato še enkrat na levo. Ko pridemo do sredine, še enkrat pogledamo desno.

Na dvorišču vrtca smo si ogledali policijski avto in opremo, ki jo vozi v avtu. Za kratek čas je na avtu vklopil lučke in sireno.

Hvala policistu Damjanu Bračiču za obisk in razlago, kako se varno vedemo kot udeleženci v prometu.