Prvi korak, ki ga narediš, je takrat, ko zamižiš in stopiš čez prag.Prvi korak je tudi takrat, ko vidiš, da so stvari drugačne, kot si mislil ti. Prvi korak je najtežji in se kar naprej ponavlja. Vedno je kakšna prepreka, ki te neprestano ustavlja. Narediš prvi korak in že vidiš, da je naslednji spet prvi, kot da si celo življenje na nekakšni cirkuški vrvi.

V okviru projekta Korak k sončku smo imeli četrtek, 11. 4. 2019, v telovadnici OŠ Majšperk zaključno prireditev. Bistvo projekta je približati otrokom pojem drugačnosti ter sprejemanje drugačnosti. Drugačnost … pojem, ki nas kar hitro zaznamuje, a vsi smo drugačni. Nekateri imamo črne oči, drugi modre … eni smo veliki, drugi majhni … eni imajo gibalne težave, drugi težave z zdravjem … vsi pa moramo živeti drug z drugim, biti sprejeti, zagotoviti vključevanje in preprečiti izključevanje … 

Skozi program so nas popeljali – otroci vrtca Majšperk, dramska skupina OŠ Majšperk, ki jo vodi učiteljica Petra Dolenc, Nejc Grobelšek in Mojca Pihler uporabnika VDC Sonček Ptuj, plesna skupina Sonček, učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

Hvala vsem nastopajočim.

Vodja prireditve Danica Pompe