SPOŠTOVANI STARŠI

Smo tik pred začetkom šolskega leta, ko bodo naše igralnice spet polne otroške razigranosti. Radi bi vas opomnili na dosledno upoštevanje nujnih ukrepov za preprečevanje okužbe s Covid-19.

Naša glavna skrb bo omogočiti, da se otroci ob povratku v vrtec ali ob novo oblikovanih skupinah dobro počutijo. Vzgojiteljice bodo poskrbele za prijetno, sprejemajoče vzdušje, zanimive aktivnosti, ter otroke preko igre navajale na preventivno ravnanje in skrb za zdravje.

Vzgojno osebje še naprej dosledno skrbi za čiščenje in razkuževanje površin ter zračenje prostorov v skladu s priporočili NIJZ ter za varnost v igralnici in ostalih prostorih vrtca, kakor tudi na igrišču.

Starši in vsi tisti, ki spremljate otroka:

PROTOKOL ZA STARŠE OB PRIHODU OTROK V VRTEC IN ODHODU IZ VRTCA

PRIHOD V VRTEC:

– Otroka naj v vrtec pripelje (ena) odrasla oseba iz istega gospodinjstva ob dogovorjeni uri.

– Starši (ali skrbniki) morajo ob prihodu v vrtec nositi zaščitno masko in si razkužiti roke.

– Ob prvem obisku vrtca, oddajo vzgojiteljici IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC.

– V garderobe lahko vstopa sočasno le omejeno število staršev, ostali počakajo pred vhodom in sledijo navodilom strokovnega osebja.

– Ni dovoljeno prinašanje igrač in knjig od doma, če otrok potrebuje dudo ali ninico, jo starši prinesejo primerno shranjeno in označeno z imenom otroka.

– Rezervno perilo naj bo v plastični vrečki, poskrbite za dodatno vrečko za umazana ali mokra oblačila.

– Starši naj se ne zadržujejo na hodnikih ali v garderobi in prostore vrtca zapustijo v čim krajšem času.

– Zaradi varnostnih in higienskih razlogov bodo vrata vrtca zaklenjena med 8.00 in 13.50. (v primeru, da pridete po otroka prej to sporočite vzgojiteljici)

– V vrtec bomo sprejeli le popolnoma zdrave otroke.

ODHOD IZ VRTCA:

– Starši (ali skrbniki) pridejo po otroka ob dogovorjeni uri, ki so jo navedli ob prijavi otroka v vrtec.

– Ob vstopu v vrtec se držijo higienskega protokola: vstopajo z zaščitnimi maskami, si razkužijo roke in ohranjajo varnostno razdaljo 1,5 metra do ostalih oseb.

– Z otrokom v čim krajšem času zapustijo območje vrtca.

– Upoštevajte vsa priporočila NIJZ, ki so že objavljena na naši spletni strani

STARŠI OTROK SKUPIN POLŽKI, ČEBELICE, ŽABICE VSTOPATE PRI ZADNJEM VHODU.

STARŠI OTROK SKUPIN MUCE, PIKAPOLONICE, METULJI VSTOPATE PRI GLAVNEM VHODU .

STARŠI OTROK SKUPINE JEŽKI VSTOPATE PRI VHODU ŠOLE PRVE TRIADE – VHOD 2 , OTROKA SPREJME DEŽURNA VZGOJITELJICA NA HODNIKU.

Barbara Vedlin, pomočnica ravnateljice za vrtec