V okviru meseca oktobra- meseca požarne varnosti, vsako leto v vrtcu potekajo različne aktivnosti,  ki so jih naši otroci še posebej veseli. Letošnji mesec požarne varnosti je namenjen preventivnemu osveščanje ljudi na področju požarne varnosti in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pod temo »PO POTRESU LAHKO TUDI ZAGORI«. Vsi oddelki so izvedli vajo evakuacije. Namen vaje je bil prikazati postopek evakuacije s poudarkom na prikazu postopkov, ki jih morajo izvesti zaposleni ob evakuaciji otrok v primeru požara v stavbi vrtca. Vaja je bila uspešna.

V petek, 15. 10, 2021, smo si po skupinah ogledali gasilski dom na Bregu. Gasilci so nam predstavili gasilski dom, oblačila, opremo, vozila in pripomočke. Ogledali smo si opremo v gasilskem vozilu, prisluhnili kako gasilci pomagajo pri nesrečah in se seznanili na katero številko pokličemo gasilce. Obisk gasilskega doma so otroci starejših skupin zaključili s preizkusom ciljanja tarče z gasilsko vedrovko. Prav vsem je uspelo zadeti tarčo oziroma »pogasiti ogenj« in veselja ter zadovoljstva ob tem ni manjkalo.

Ob tej priložnosti se našim gasilcem PGD BREG najlepše zahvaljujemo za prijaznost, pomoč in predstavitev svojega dela. 

Vodja dejavnosti: Vlasta Leskovar