Spoštovani starši bodočih prvošolcev!

V mesecu februarju ste starši otrok, rojenih v letu 2015, vpisovali otroke v 1. razred OŠ.

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

V kolikor razmišljate o tej možnosti ali ste se že odločili, da bi vaš otrok imel odloženo šolanje, vas prosimo, da nas o vaši odločitvi obvestite. V tem primeru lahko za vašega otroka ohranimo mesto v vrtcu za še eno šolsko leto. Če se vam pri tem pojavljajo kakršnakoli vprašanja, se o tem lahko pogovorite z vzgojiteljico vašega otroka ali s svetovalno delavko.

Izpolnjeno Obvestilo o odloženem šolanju otroka prosim oddajte vzgojiteljici svojega otroka ali svetovalni delavki vrtca najkasneje do 31. 3. 2021. Obvestilo najdete na spletni strani vrtca.

Kaja Valand, svetovalna delavka