Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  št. 6030-2/2020/15 z dne 28. 5. 2020, vas obveščamo, da od 1. 6. 2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje, kar pomeni, da bodo otroci nameščeni v svojih matičnih skupinah.

Še vedno kot ključni ukrep v našem vrtcu ostaja dosledno izvajanje higienskih ukrepov in upoštevanje protokolov, s katerimi smo vas ali pa vas še bomo seznanili (število prisotnih staršev v garderobi, nošenje mask, razkuževanje rok pred vstopom, zaklepanje vhoda vrtca, starši se držite ure prihoda in odhoda v vrtec, ki ste jo navedli ob ponovni vključitvi v vrtec).

Glede plačila vrtca za tiste otroke, ki se junija še ne bodo vrnili v vrtec, je danes v Okrožnici (posredovana iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) zapisano:

»Vlada RS je Državnemu zboru RS predložila že tretji interventni zakon – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), v katerem je med drugim predvidena tudi oprostitev plačila staršev za vrtec, katerih otroci od 18. 5. do 30. 6. ne bodo obiskovali vrtca (79. člen predloga zakona).

Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačno. Če je bil/bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, bodo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške neporabljenih živil.)«

 V tem primeru bo zelo pomembno dosledno javljanje PRISOTNOST oziroma ODSOTNOST vašega otroka v vrtcu.

O vseh spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

Prijazen pozdrav,

Barbara Vedlin, pomočnica ravnateljice za vrtec