Spoštovani starši

Vrtec Majšperk bo tudi v prihodnem tednu od 4.1. 2021 do 8.1. 2021 izvajal program v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke.

Vrtec bo omogočal le nujno varstvo za otroke, katerih starši ali skrbniki so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Kot v tekočem tednu, pričakujem visoko odgovornost staršev pri presoji nujnosti varstva otroka v vrtcu.

Starši lahko pripeljejo otroka v vrtec le ob predhodni prijavi na e-naslov: vedlin.barbara@os-majsperk.si

Ob prihodu v vrtec (ali najkasneje prvi dan ob odhodu otroka iz vrtca) morajo starši strokovni delavki predložiti potrdilo delodajalca za oba starša. V kolikor bo med tednom otrok zbolel, vas naprošam, da nas obvestite o razlogih otrokove odsotnosti.

V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

 Vrtci moramo pri izvajanju dejavnosti v zmanjšanem obsegu upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS CoV-2.

V območje vrtca lahko vstopate LE ZDRAVI in z ZAŠČITNO MASKO. Ob vstopu v zgradbo vrtca si morate OBVEZNO RAZKUŽITI ROKE.  

Otroka naj v vrtec pripelje in iz vrtca odpelje ena odrasla oseba iz istega gospodinjstva.

Stavbo zapustite v čim krajšem času, po najkrajši možni poti in se ne zadržujte v garderobi in na hodnikih vrtca.

V vrtec bomo sprejeli le popolnoma zdrave otroke.

Otroci bodo v vrtcu razporejeni v manjše skupine. Poskrbeli bomo, da se bodo otroci v vrtcu dobro počutili in preživeli dan v spodbudnem in varnem okolju.

 

Pazite nase in ostanite zdravi.

Barbara Vedlin, pomočnica ravnateljice za vrtec