VABILO

Spoštovani starši!

Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek v šolskem letu 2019/2020, ki bo v PONEDELJEK, 16. 9. 2019, ob 17.uri v Osnovni šoli Majšperk. 

V prvem delu bo skupni roditeljski sestanek staršev vseh otrok vrtca v telovadnici. Predstavljen bo osnutek letnega delovnega načrta za celotni vrtec, analiza ankete in projekt TRAJNOSTNA MOBILNOST.
V drugem delu bodo potekali oddelčni roditeljski sestanki po učilnicah, kjer vas bo vzgojiteljica bolj podrobno seznanila z načrtovanim delom v skupini vašega otroka.

Vabimo Vas, da se aktivno vključite v oblikovanje programov s svojimi predlogi in mnenji.

Pomočnica ravnateljice za vrtec Barbara Vedlin